00:58 +07 Thứ sáu, 22/06/2018

Sản phẩm dịch vụ

Bữa sáng tình nghĩa
Agribank Nam Dinh

Tìm kiếm Google 

Trang nhất » Giới Thiệu

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định

  Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển thôn tỉnh Nam Định là Chi nhánh Ngân hàng cấp I, hạng I trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, được đánh giá là một trọng những Ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn Thành phố Nam Định, thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ của một Ngân hàng hiện đại, có uy tín trong và ngoài nước.

 

     Trải qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành, Chi nhánh Nam Định đã tự tin vững bước trong công cuộc đổi mới, hoà mình với sự phát triển vượt bậc của hệ thống điện tử hiện đại - an toàn - tin cậy đạt hiệu quả với chuẩn mực quốc tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 

     Với mạng lưới các điểm giao dịch trải khắp trên địa bàn tỉnh Nam Định, tính đến nay Chi nhánh Nam Định đã có ? Phòng giao dịch trực thuộc, cung cấp các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hiện đại, nhanh chóng, với mức lãi suất và phí dịch vụ cạnh tranh, đa tiện ích, nhằm đáp ứng yêu cầu của mọi đối tượng khách hàng, mở rộng cơ hội kinh doanh, tăng cường sự hợp tác giữa các Tổ chức tín dụng và các tổ chức khác, từng bước nâng cao và giữ uy tín cũng như thương hiệu của Chi nhánh trên thị trường tài chính nội địa và quốc tế.

 

1. Dịch vụ tiền gửi:

* Chi nhánh Nam Định thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ

* Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức, kỳ hạn phong phú, lãi suất hấp dẫn.

 

2. Dịch vụ tín dụng:

* Cho vay ngắn, trung và dài hạn tất cả các thành phần kinh tế

* Cho vay vốn theo dự án, đồng tài trợ, nhận làm dịch vụ uỷ thác - đầu tư các dự án trong nước và quốc tế.

* Cho vay cầm cố đối với các cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân, sản xuất kinh doanh dịch vụ trên các lĩnh vực

* Cho vay tiêu dùng bằng đồng Việt Nam phục vụ nhu cầu đời sống đối với cán bộ, CNV và các đối tượng khác.

 

3. Dịch vụ thanh toán trong nước:

* Nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ (USD & EUR) cho các cá nhân và tổ chức kinh tế

* Chuyển tiền điện tử, thanh toán trong nước.

* Ngân hàng phục vụ giải ngân các dự án. Thu, chi hộ đơn vị.

* Chi trả lương qua tài khoản,.....

 

4.Dịch vụ kinh doanh đối ngoại:

* Thanh toán xuất nhập khẩu theo các hình thức: Thư tín dụng (L/C), nhờ thu (D/A,DP,CAD), chuyển tiền (TTR).

* Mua bán ngoại tệ, Thanh toán phi thương mại.

* Chi trả kiều hối và Western Union, chi trả cho người lao động xuất khẩu.

* Thanh toán, chuyển tiền biên giới

* Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh trong nước và quốc tế

* Thu đổi ngoại tệ.

 

5.Các sản phẩm dịch vụ khác:

* Dịch vụ gửi, rút tiền nhiều nơi. Thu tiền tận nơi theo yêu cầu của Khách hàng khi số dư tiền gửi đạt 100 triệu đồng.

* Cung cấp dịch vụ chi trả lương cho Cán bộ công nhân viên chức của các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức.

* Phát hành, chấp nhận thanh toán các loại thẻ nội địa SUCCESS và quốc tế VISA, MASTER CARD.

* Các dịch vụ Ngân hàng hiện đại khác....

 

 
Tiết kiệm dự thường mừng ngày quốc tế lao động 1-5-2012