00:45 +07 Thứ sáu, 22/06/2018

Trang nhất » Liên hệ

 

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH

 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định

 

            Trụ sở chính: Số 315 Trần Hưng Đạo - Thành Phố Nam Định

            Mã vùng: 0350

            Điện thoại: 3.846878

            Fax: 3.848703

            Phòng Dịch Vụ Marketing: 3842415/ 3846878

            Phòng Kế Toán: 3.865344

            Phòng Tín Dụng: 3.846879

 

Các đơn vị trực thuộc

Số TT

Tên đơn vị (chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch)

Địa chỉ (số nhà, đường phố, phường (xã))

Điện thoại phòng Tín Dụng

Điện thoại phòng Kế Toán

1

Chi nhánh loại 2 Thành Phố

Số 45 Bạch Đằng - TP Nam Định

3.835.112

3.864605

1.1

- Phòng giao dịch Hai Bà Trưng

290 Hai Bà Trưng

3.830.702

3.830703

1.2

- Phòng giao dịch số 2

Số 304 - Trần Hưng Đạo

3.830.704

3.830.704

1.3

- Phòng giao dịch Lê Hồng Phong

Số 123 Lê Hồng Phong - TP Nam Định

3.649.314

3.649.314

1.4

- Điểm giao dịch Tô Hiệu

Số 36 Tô Hiệu - TP Nam Định

3.831.866

3.831.866

2

Chi nhánh loại 2 Thành Nam

Số 5 Phan Bội Châu phường Trần Đăng Ninh

3.833743

3.833741

2.1

- Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo

Số 166 Máy Tơ

3.833.313

3.846840

2.2

- Phòng giao dịch số 9

Số 152 Hùng Vương phường Vị Xuyên

3.646.619

3.646.619

2.3

- Phòng giao dịch số 10

Số 25 Thành Chung phường Cửa Bắc

3.832.061

3.832.061

2.4 - Phòng diao dịch Đông A Số 27 Đông A - TP Nam Định 3.8337443 3.833741

3

Chi nhánh loại 2 Hải Hậu

Thị trấn Yên Định huyện Hải Hậu

3.877.056

3.877.092

3.1

- Phòng giao dịch khu vực Hải Anh

Xã Hải Anh huyện Hải Hậu

3.784.559

3.879.850

3.2

- Phòng giao dịch khu vực Hải Lộc

Xã Hải Lộc huyện Hải Hậu

3.799.721

3.879.851

4

Chi nhánh loại 2 Cồn

Thị trấn Cồn  huyện Hải Hậu

3.789.553

3.874.419

5

Chi nhánh loại 2 Thịnh Long

Thị trấn Thịnh Long huyện Hải Hậu

3.876.312

3.876.741

5.1 - Phòng giao dịch khu vực Hải Phong Xã Hải Phong huyện Hải Hậu 3.794.392 3.875.142

6

Chi nhánh loại 2 Xuân Trường

Thị trấn Xuân Trường huyện Xuân Trường

3.886.892

3.886.150

6.1

- Phòng giao dịch khu vực Xuân Đài

Xã Xuân Đài huyện Xuân Trường

3.888.069

3.888.069

6.2

- Phòng giao dịch khu vực Xuân Kiên

Xã Kiên Đài huyện Xuân Trường

3.761.025

3.761.025

6.3

- Phòng giao dịch khu vực Hành Thiện

Xã Hành Thiện huyện Xuân Trường

3.755.036

3.761.025

7

Chi nhánh loại 2 Giao Thuỷ

Thị trấn Ngô Đồng huyện Giao Thuỷ

3.895.665

3.895.134

7.1

- Phòng giao dịch khu vực Hồng Thuận

Xã Giao Thanh huyện Giao Thuỷ

3.741.346

3.741.042

7.2

- Phòng giao dịch khu vực Giao Phong

Xã Giao Phong huyện Giao Thuỷ

3.747.211

3.893.143

7.3

- Phòng giao dịch  Xuân Long Hải

Xã Giao Xuân huyện Giao Thuỷ

3.508.669

3.896.487

8

Chi nhánh loại 2 Nghĩa Hưng

Thị trấn Liễu Đề huyện Nghĩa Hưng

3.871.295

3.871.113

8.1

- Phòng giao dịch  Quần Lạc

Xã Nghĩa Phong huyện Nghĩa Hưng

3.878.986

3.720.253

8.2

- Phòng giao dịch  Thắng Thượng

Xã Nghĩa Minh huyện Nghĩa Hưng

3.711.398

3.870.503

9

Chi nhánh loại 2 Đông Bình

Thị trấn Đông Bình huyện Nghĩa Hưng

3.726.180

3.873.165

10

Chi nhánh loại 2 Nam Trực

Thị trấn Nam Giang huyện Nam Trực

3.911.849

3.827.070

10.1

- Phòng giao dịch  Nam Hồng

Xã Nam Hồng huyện Nam Trực

3.829512

3.829512

10.2

- Phòng giao dịch  Cầu Vòi

Xã Hồng Quang huyện Nam Trực

3.829661

3.829661

10.3

- Phòng giao dịch  mùng 3 tháng 2

Xã Nam Tiến huyện Nam Trực

3.919070

3.919070

11

Chi nhánh loại 2 Trực Ninh

Thị trấn Cổ Lễ huyện Trực Ninh

3.882.925

3.881.069

11.1

- Phòng giao dịch khu vực Ninh Cường

Xã Trực Thái huyện Trực Ninh

3.884.089

3.884.089

11.2

- Phòng giao dịch Chợ Đền

Xã Trực Hưng huyện Trực Ninh

3.947.773

3.947.773

11.3

- Phòng giao dịch khu vực Trực Cát

Xã Trực Cát huyện Trực Ninh

3.883.092

3.883.092

 

Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.
Mã chống spam Thay mới
  
 

.

Cho vay thấu chi

Thẻ quốc tế VISA

Gửi rút nhiều nơi

Giao dịch Post EDC

Tiết kiệm học đường

Thanh toán quốc tế

Western Union

Sản phẩm đầu tư tự động

Phone banking

Trả lương qua tài khoản

TK dự thưởng mừng Xuân giáp Ngọ
Tiết kiệm dự thường mừng ngày quốc tế lao động 1-5-2012