00:47 +07 Thứ sáu, 22/06/2018

Trang nhất » Sản phẩm - Dịch vụ » Tiền gửi thanh toán » Cá nhân

Tài khoản cá nhân

Đối tượng khách hàng: ü Mọi cá nhân (công dân Việt Nam và cá nhân nước ngoài) có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật nước mà cá nhân đó là công dân) đều có quyền mở và sử dụng tài khoản tiền gửi thanh to án. ü Đối với tài khoản ngoại tệ: cá nhân là người cư trú và người không cư trú theo quy định của Ngân hàng Nhà nước VN về quản lý ngoại hối.

 

.

Cho vay thấu chi

Thẻ quốc tế VISA

Gửi rút nhiều nơi

Giao dịch Post EDC

Tiết kiệm học đường

Thanh toán quốc tế

Western Union

Sản phẩm đầu tư tự động

Phone banking

Trả lương qua tài khoản

TK dự thưởng mừng Xuân giáp Ngọ
Tiết kiệm dự thường mừng ngày quốc tế lao động 1-5-2012