00:54 +07 Thứ sáu, 22/06/2018

Trang nhất » Sản phẩm - Dịch vụ » Thanh toán quốc tế » L/C chứng từ NK

LC chứng từ nhập khẩu

THƯ TÍN DỤNG (L/C) CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU Nghiệp vụ thư tín dụng chứng từ nhập khẩu là một trong các hình thức thanh toán phổ biến nhất hiện nay. Đây là hình thức mà Agribank Nam Định thay mặt người nhập khẩu cam kết với người xuất khẩu/người cung cấp hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian quy định khi người xuất khẩu/người cung cấp hàng hoá xuất trình bộ chứng từ phù hợp với quy định trong L/C đã được Ngân hàng mở theo yêu cầu của người nhập khẩu.

 

.

Cho vay thấu chi

Thẻ quốc tế VISA

Gửi rút nhiều nơi

Giao dịch Post EDC

Tiết kiệm học đường

Thanh toán quốc tế

Western Union

Sản phẩm đầu tư tự động

Phone banking

Trả lương qua tài khoản

TK dự thưởng mừng Xuân giáp Ngọ
Tiết kiệm dự thường mừng ngày quốc tế lao động 1-5-2012