00:56 +07 Thứ sáu, 22/06/2018

Trang nhất » Sản phẩm - Dịch vụ » Sản phẩm tiền vay

Cho vay thấu chi

Cho vay thấu chi là hình thức cho vay mà qua đó Quý khách có thể chi (rút) vượt số dư có trên tài khoản thẻ ATM mở tại Agribank Nam Định theo hạn mức thấu chi được cấp.

Cho vay cầm cố giấy tờ có giá

CHO VAY CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ Agribank Nam Định thực hiện cho vay cầm cố đối với các cá nhân có số dư tiền gửi tại Ngân hàng nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng hợp pháp.

Cho vay tiêu dùng cá nhân

CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN Agribank Nam Định tài trợ vốn cho quý khách có nhu cầu mua sắm trang bị sinh hoạt cho gia đình, cưới hỏi, đi du lịch, mua cổ phần,... Ðặc biệt, Agribank Nam Định tài trợ vốn cho quý khách là cán bộ - CNV với hình thức cho vay tín chấp trên cơ sở nguồn thu nợ từ tiền lương, trợ cấp và các khoản thu nhập hợp pháp của quý khách.

Sản phẩm tiền vay

Sản phẩm tiền vay

SẢN PHẨM CHO VAY Agribank Nam Định cung ứng các sản phẩm tiền vay đa dạng phong phú, phục vụ các nhu cầu về vay vốn của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước:

Cho vay doanh nghiệp

CHO VAY DOANH NGHIỆP Agribank Nam Định tài trợ vốn đối với quý khách hàng là các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ... tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp mở rộng

 

.

Cho vay thấu chi

Thẻ quốc tế VISA

Gửi rút nhiều nơi

Giao dịch Post EDC

Tiết kiệm học đường

Thanh toán quốc tế

Western Union

Sản phẩm đầu tư tự động

Phone banking

Trả lương qua tài khoản

TK dự thưởng mừng Xuân giáp Ngọ
Tiết kiệm dự thường mừng ngày quốc tế lao động 1-5-2012