00:48 +07 Thứ sáu, 22/06/2018

Trang nhất » Sản phẩm - Dịch vụ » Sản phẩm tiền vay » Tiêu dùng-cá nhân

Cho vay tiêu dùng cá nhân

CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN Agribank Nam Định tài trợ vốn cho quý khách có nhu cầu mua sắm trang bị sinh hoạt cho gia đình, cưới hỏi, đi du lịch, mua cổ phần,... Ðặc biệt, Agribank Nam Định tài trợ vốn cho quý khách là cán bộ - CNV với hình thức cho vay tín chấp trên cơ sở nguồn thu nợ từ tiền lương, trợ cấp và các khoản thu nhập hợp pháp của quý khách.

 

.

Cho vay thấu chi

Thẻ quốc tế VISA

Gửi rút nhiều nơi

Giao dịch Post EDC

Tiết kiệm học đường

Thanh toán quốc tế

Western Union

Sản phẩm đầu tư tự động

Phone banking

Trả lương qua tài khoản

TK dự thưởng mừng Xuân giáp Ngọ
Tiết kiệm dự thường mừng ngày quốc tế lao động 1-5-2012